ONLINE KURS IZ ETIKE U JAVNOM SEKTORU

Instrukcije za učenje
Za samostalni rad
Online kurs iz etike javnog sektora


 1. Svaki učesnik se registrira u sistem tako što unese svoje ime, prezime, instituciju, e-mail adresu i izabere lozinku.
 2. Nakon registracije, pristup sistemu je omogućen na mjestu prijave na stranici unosom e-mail adrese i lozinke.
 3. Po prijavi, učesnici dobiju pristup stranici sa 8 modula koji sačinjavaju kurs.
 4. Svaki modul sastoji se iz sljedećeg:
  • Prezentacije (smješteno na lijevoj strani stranice) sa objašnjenjima (smještena na desnoj strani stranice),
  • Tekst za učenje,
  • Test.
 5. Klikom na "Prezentacija za učenje" se aktivira vremenski brojač koji će Vam prikazati sljedeći link "Materijal za učenje" tek nakon 15 minuta,
  imate dovoljno vremena da pročitate prezentaciju i objašnjenje.
 6. Nakon klika na link "Materijal za učenje" pročitajte materijal za učenje u roku 5 minuta kako bi Vam se pokazao link za "Provjera znanja".
 7. Od učesnika se traži da pročitaju prezentaciju. Slajdovi se mijenjaju pritiskom na dugme „Sljedeća“.
 8. Nakon toga, učesnici čitaju tekst.
 9. Učesnici prolaze kroz jednostavan test (dva ili tri pitanja sa ponuđenim odgovorima).
 10. Po uspješnom završetku testa, pojavljuje se link za sljedeći modul.
 11. Ukoliko učesnik netačno odgovori na određeni modul, ne može preći na sljedeći, nego će biti vraćen na početak istog modula.
 12. Pristup svim modulima učesnik će dobiti po uspješnom završetku svih testova.
 13. Nakon završetka svih modula, pojavljuje se link za preuzimanje certifikata.
 14. Učesnici mogu preuzeti, sačuvati ili odštampati certifikat o učešću kursu sa svojim imenom, kako bi imali evidenciju da su završili kurs.